บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 1999 เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
เครื่องปิดฝาฟอยล์อินดักชั่น (INDUCTION CAP SEALER)
เครื่องระเบิดผิวพลาสติกด้วยประจุไฟฟ้าโคโรน่า (CORONA SURFACE TREATING MACHINE)
เครื่องปรับผิววัตถุด้วยพลาสม่า (PLASMA SURFACE TREATING MACHINE)

 
   
   
   
   
   
   

KEY WORD
เครื่องปิดฝาฟอยล์อินดักชั่น/INDUCTION CAP SEALER/FOIL SEALER
เครื่องระเบิดผิวพลาสติกด้วยประจุไฟฟ้าโคโรน่า/CORONA SURFACE TREATER/CORONA DISCHARGE/
เซรามิคอิเลคโทรด/บาร์เซรามิค/เซรามิคระเบิดผิว/CERAMIC ELECTRODE/BAR CERAMIC/ท่อยางซิลิโคน/
ปลอกยางซิลิโคน/ SILICONE TUBE/SILICONE SLEEVE/ปากการะเบิดผิว/DYNE TEST PEN

เครื่องปรับผิวพลาสม่า/เครื่องระเบิดผิวพลาสม่า/PLASMA SURFACE TREATING MACHINE

 
 copyright ©2011 penseplus. all rights reserved synermac.com